Kezdőlap
Cégünkről
Szolgáltatások
Partnerek
Árkalkuláció
Kapcsolat
Az oldal a Fix Pont Könyvelési és Tanácsadási Kft. tulajdona. © 1996-2017  Jogi nyilatkozat itt olvasható.
A megtekintéshez Mozilla Firefox-ot ajánlunk.
Ha nem cégünket keresi, kattintson ide segítségért.
Letöltések
Jelszavas adatok
Trambulin
in English
Szolgáltatások...
                       
  Cégünk az alábbi szolgáltatásokkal áll meglévő és leendő ügyfelei rendelkezésére:

   Folyamatos jelleggel csak teljes körű szolgáltatást, eseti jelleggel pedig konkrét rész-szolgáltatást is vállalunk. A teljeskörűség
   szolgáltatásaink összességét jelentik. Amit vállalunk és amit nem, az mindig rögzítésre kerül a szerződésben, legyen szó folyamatos
   szolgáltatásról vagy eseti megbízásról. Dőlt betűvel szedtük azon szolgáltatsokat, amik nem részei a teljeskörűségnek, azaz felárasak.

   Számviteli szolgáltatások:
 • kettős könyvelés (társas vállalkozásoknak)
 • egyszeres könyvelés (egyéni vállalkozóknak)* 
 • bevételi nyilvántartás (EVA-s vállalkozóknak, adószámmal rendelkező magánszemélyeknek)*
   A könyvviteli szolgáltatások magukban foglalják a kapott anyag kontírozását, számítógépes rögzítését, a bizonylatok rendszerszerű
   lefűzését, évente egyszeri gazdasági esemény-lista illetőleg karton/napló adatok nyomtatását, a dokumentumok tárolását.

   Szerződésben kerül rögzítésre a bizonylatok átadásának rendje és mikéntje. A határidőn túli bizonylatleadások esetén, azért, hogy
   a késésért felelős fél vállalja a jogkövetkezményeket, cégünk garanciális vállalásai megszünnek. Ez biztosítja várhatóan a vállalkozók
   részéről történő késlekedés-mentességet és a rendetlen ügyfelek ügyeinek hátrasorolását a precíz ügyfeleink anyagaival szemben.

   * Jelenleg nem várunk ügyfelet a csillaggal jelölt kategóriák közül.

   Számvitelhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások:
 • szabályzatok és számviteli politika kialakítása
 • adóbevallások elkészítése, elektronikus (papíralapú) feladása, adófizetési kötelezettségekről ügyfelek értesítése
 • éves ill. évközi beszámolók elkészítése, beküldése
   Számfejtési és munkaügyi szolgáltatások:
 • havi számfejtése tagoknak, alkalmazottaknak
 • a bérből levont és bér utáni adókról bevallások elkészítése, elektronikus feladása,adófizetési kötelezettségekről ügyfelek értesítése
 • betegségi/anyasági/nyugdíj ügyek megindítása, azokban közreműködés
 • munkáltatói/kereseti igazolások kiadása
 • NYENYI adatszolgáltatás elkészítése, elektronikus feladása (már csak visszamenőlegesen)
 • M30-as igazolások elkészítése
 • a foglalkoztatottak személyes - a cégnél képződőtt - anyagainak tárolása
 • foglalkoztatottak ki- és beléptetése
     A bérszámfejtési munkákhoz elengedhetetlen, hogy a vállalkozás részézről határidőben elkészítésre és részben részünkre átadásra
     kerüljenek belépés/kilépés esetén az alábbi dokumentumok:
  1. munkaszerződés
  2. munkaidő keret megállapítása
  3. munkaköri leírás
  4. munka törvénykönyvének kivonata, kimondottan kitérve a szabadságolás, szakszervezet, felmondás, próbaidő kérdéskörére.
  5. munkaruha és természetbeni juttatások/cafeteria rendszer rögzítésének bizonylata
  6. TB-igazolvány és a tárgyévben az előző munkáltatótól származó kilépési dokumentumok
  7. gyermekek adatainak felvétele (szabadságoláshoz és iskolakezdési támogatáshoz)
  8. START (-PLUSZ, -EXTRA) kártyával foglalkoztatottak esetén a kártya ill. a kedvezményekre jogosítás igazolása
  9. jogviszony megszűnésekor a felmondás, közös megegyezés
  10. betegség esetén az orvosi állománybavételi és tartási dokumentumok
  11. letiltás esetén határozat
  12. saját jogú nyugdíjas esetén a nyugdíjazási határozat, törzsszám
  13. eltartottak nyugdíjszerű támogatása vag szociális támogatás esetén a határozat
    Mind belépésnél, mind kilépésnél, mind az ügyindítási esetekben a bizonylatátadási és tájékoztatatási határidők rögzítésre kerülnek.

    Csak eseti jelleggel előforduló és önmagukban is vállalt szolgáltatások:

 • SzJA-bevallás elkészítése (magánszemély és cég részéről történő felkérés esetén is)
 • Outsourcing (cégeknek külsősként bérszámfejtési és munkaügyi ellátása) *
 • Végelszámolás lefolytatása kvázi a végelszámoló helyett (teljes számviteli és számfejtési/munkaügyi feladatkörrel) *
 • Tanácsadás eseti vagy havi átalánydíjas rendszer keretén belül
 • Cégkivonat, mérlegbeszámoló lekérése IRM központi adatbázisából
 • Visszamenőleges könyvvitel, bevallás- és beszámolópótlás *
 • Hatóságok előtti képviselet eseti jelleggel
 • Ügyvéd vagy könyvvizsgáló szükségessége esetén azok beajánlása a sokéves együttműködés alapján
 • Évközi mérlegbeszámoló készítése eseti díjért (hitelhez, átalakuláshoz)
      21 év alatt még nem volt példa rá, hogy munkánk miatt rendbírságot, mulasztási bírságot szabjanak ki ügyfeleinkre.
      A csillaggal jelölt tevékenységeket jelenleg a munkák sokasága miatt nem vállaljuk. Visszamenőleges munkát csak
      társasházkezelés esetén vállalunk.